Tag Archives: граватар

Чудовищата превземат блоговете!

Сега Уърдпрес дава възможност на собствениците на блоговете да задават настройки за граватарите по подразбиране на пишещите коментари в блога, които не са настроили собствен граватар.

Който иска, може да си качи собствен граватар в Gravatar.com, даже да няма блог и да не се е регистрирал като потребител в Уърдпрес или друга блог-система. Тогава вашият собствен граватар ще се появява, където пишете коментари по блоговете.

А който не – се появява с граватар по подразбиране, генериран от системата автоматично, но индивидуално, за всеки списващ. Изборът, който ми беше предоставен, е:

мистериозният човек
идентикон – генериран за всеки коментиращ поотделно
уаватар – генериран за всеки коментиращ поотделно
чудовищно ID – генерирано за всеки коментиращ поотделно

Не е изненада, че избрах последното :mrgreen:

И така, запознайте се с някои от честите коментатори тук: Белята , Еовин , Василена , Поли , Jes и разбира се, Флор

Мисля, че изглеждате чудесно :mrgreen: