Tag Archives: ЛЛЛ среща

Изхождайки от професионалния си опит, съдя че…

Долните са подбрани от он-лайн кърмаческа ‘среща’ във форума на бг-мамма. Всички права принадлежат на авторите им и на Бг-мамма.

Да си поговорим за различни предимства на кърменето с (псевдо)професионални заключения… 🙂

» Изхождайки от професионалния си опит на архитект, мога смело да отбележа, че по последни данни процесът на кърменето не се влияе от това, дали се кърми в еднофамилна къща, семейна кооперация или многоетажен блок. Продукцията на кърмата се запазва същата, както и качествата й. Друг интересен факт е, че способността да се кърми изглежда не се влияе от това, дали кърмачката живее в голям град или на село.

» Като архитект да се присъединя към мнението на уважаваната от мен колега и да допълня, че на количеството кърма не влияе пазарната стойност на квадратен метър застроена площ, нито конструктивната схема и технологията на изпълнение на обитаваната сграда, а освен това колкото и невероятно да звучи, цветовете в интериорното решение също не оказват сериозно влияние, независимо върху каква квадратура е работено и какви материали са вложени. Също така количеството и качеството на кърмата не зависи от дизайна на опаковката й, който макар и различен, е винаги максимално ергономичен и отговаря на всички нормативи по Нойферт.

» Аз, като специализирала в международните икономически отношения, мога смело да твърдя, че кърмата по света и у нас не се влияе от курса на евро/долар или някоя екзотична валутна двойка, а основно от „изтъргуваното“ количество кърма за определен период от време. В сила е всепризнатия принцип на пазара – на търсенето и предлагането.

» Изхождайки от опита си като икономист смело мога да твърдя, че кърмата е най-икономически изгодната храна за малките ни бозайници.

» А пък аз като социален работник, мога да заявя, че кърмата е лесно достъпна и усвояема, топла храна, стерилна и вкусна, която не се нуждае от средства, от социален статус и е присъща за всички слоеве на обществото от женски пол.

» Изхождайки от професионалния си опит на програмист, за пръв път  виждам софтуер без бъгове при толкова много фичъри. При това е платформено независим, пъблик, оупън сорс, но секюритито му е неразбиваемо. Аксесибъл е от всяка точка на земното кълбо без ограничение на трафика и заетото пространство.

» И аз като програмист да допълня, че ъпдейтите и ъпгрейдите са готови и доставени винаги навреме, когато са необходими на юзъра.  Абсолютно фрии са и  изцяло задоволяват нуждите и на  най-претенциозния потребител.

» Аз като  счетоводител мога да допълня, че подаването на справка декларация по ЗДДС ни най – малко не се отразява на кърменето, колкото и да е невероятно. Освен това напоследък се наблюдава един интересен феномен, който най – видните ревизори и одити се опитват да си обяснят и разтълкуват уви, без успех. Феноменът се състои в следното: амортизацията на Дълготрайните материални активи /в частност млекопроизводителните/ ни най – малко не пречи на тяхната производителност и полезност, въпреки че влияе на пропорциите им /големина, твърдост, форма и т.н. /. За специалиста, успял да обясни принципа, на който действа този единствен по рода си феномен е обещана награда, която се състои в електронен калкулатор, който при въвеждане на първоначалните параметри на Млекопроизводителния дълготраен материален актив (МДМА) и въвеждане на предполагаем период на експлоатация, ти пресмята размера на амортизациите, които МДМА ще претърпи и изготвя примерен амортизационен план по съответните периоди.

» И аз като социолог смятам, че кърмата не се влияе като състав и качество от демографските процеси, политическата принадлежност и религиозните възгледи преобладаващи в районите, в които се произвежда. Но се забелязва силно влияние върху процеса на приемане на кърма (кърменето) и неговото възприятие в различните държави. Поради липса на точни и задълбочени данни не мога да направя пълен анализ, но ще споделя някои повърхностни наблюдения:
В страни от патриархален тип със строги морални догми кърменето се възприема като хранене на малко бебе и е лишено от всякаква сексуална и прочее натовареност. В други общества, в които неносенето на долно бельо „ако тоалета го изисква“, реклами със силно сексуален контекст, порносписания, лепнати по лавките и т.н. се приемат за нещо съвсем нормално – кърменето също носи сексуален привкус и предизвиква обществени спорове със своята „моралност“, стигайки се до крайности в които този така естествен природен акт се окачествява като „домашно насилие“.
В социален аспект няма данни, които да доказват „вредата“ от кърменето. Кърмените деца израстват нормални и добре функциониращи индивиди, могат да бъдат открити във всички слоеве на обществото. Кърмените социопати не превъзхождат по брой и честота некърмените такива, водейки ни до заключението, че трябва да търсим причината за социалните им отклонения другаде.

» Аз, от скромен журналистически опит смея да заявя, че кърменето дава добра храна както на новороденото и подрастващото, така и на телевизонния, радио и всякакъв ефир. За справка – амбалажът е широко разпространено средство за оказване на каквото и да е влияние върху масите.

» Като магистър-зоолог най-отговорно заявявам, че кърмата на всеки един бозайник е подходяща за собствения му вид. Кравешката – за теленцата, овчата – за агънцата, котешката – за котенцата и човешката – за бебетата.

» Като икономист в добавка дръзвам да оборя основнополагаща теза в икономиката: Безплатен обяд ИМА!

» Аз като филолог смело мога да заключа, че кърмата  не се влияе от индивидуалния речников състав, нито от липсата или наличието на елитарност в подбора на изразните средства. Кърмата се явява добър финал, провокиран от предхождащите широки и по-рядко тесни вокали в драматичния монолог на търсещия Аз. В този смисъл кърмата е и основен похват, чрез който Аз-ът намира своето естествено развитие и реализация, което от своя страна позволява и допуска съществуването на една сюжетна многопластовост, в която обаче кърмата  допринася за емоционалния заряд на лирическия герой, като го издига отвъд клишетата на реализма.

» Аз като бакалавър режисьор смятам, че драматургичната структура на филма със заглавие „Кърменето-начин на живот“ е изключително прецизна и оформена, което безспорно превръща филма в истински шедьовър, който с лекота би могъл да прерасне в най-гледания сериал по нашите телевизии, с продължение от 2 – 3години, а защо не и от 6 или 9 години. Положителният финал на мига печели зрителите и им доставя невероятно щастие и удовлетворение, което същевременно буди размисъл във всяка една „актриса“, на която й предстои участие във филма. Като една от тях, участваща вече близо 3 години, смятам, че това е най-прекрасната „роля“ в живота ми.

» Базирайки се на експертизата ми по маркетинг, не мога да не се възхитя на Нейно Величество – Кърмата. Един глобален бранд, устоял на безмилостната конкуренция от адаптираните млека и агресивните им рекламни кампании.
Чрез комуникация „от гърда в уста”, кърмата се предава от поколение на поколение и заляга дълбоко в ценностната система на потребителите, които – веднъж опитали – остават завинаги лоялни.

» Аз пък, изхождайки от професионалния си опит на преводач, съдя, че течността, произвеждана от млечните жлези на женските индивиди (наричани за краткост по-долу „Майки“ или „Майка“) се слави с изключителното си предназначение за конкретния субект (наричан за краткост по-долу „Бебе“). Научно доказано е, че споменатата течност варира от бял до полупрозрачен цвят, а в речника като нейно определение може да се срещне дефиницията „майчино мляко“, което неминуемо води до причинно-следствена връзка между Бебето и Майката.

» Опитът ми в администрацията и услугите ме води до заключението, че кърменето си остава най-добрият кетъринг, а майката – най-надеждният доставчик на услуги за клиента. Обратно на общоприетото схващане, непредвидимостта на честотата и размера на заявката се отразява по-скоро благоприятно на предоставянето на продукта. Непрекъснатата динамика на характеристиките на крайния продукт всъщност осигурява постоянното високо ниво на задоволеност на потребителя.

» В качеството си на музикален редактор да се изкажа, че кърменето е непреходен евъргрийн от хилядолетия насам, който обаче в българските чартове плахо си пробива път нагоре едва от няколко години.
За съжаление чалгата, наречена АМ, му оказва яростен отпор, но истинските ценители го търсят и намират
Доскоро слушането и изпълнението му беше изцяло апокрифно – като хеви-метъл по време на социализъм, но все по-често започва да  присъства и на публични места. Та даже и фестивали на открито се организират през август. На тях гастролират десетки майки-хедлайнерки
Кърменето като музикален феномен има пръст и в интернет-революцията – то е напълно безплатно много преди появата на mp3-формата и напстер, и поставя мейджър лейбълите като Нестле и компания в патова ситуация.

» Опитът ми като начален учител показва, че азбуката на кърменето се усвоява много лесно. Редовните упражнения автоматизират наученото и кърменето става навик, носещ отлични резултати. Обучението се провежда в денонощна форма, засега се предлага само като СИП /свободно избираема подгдтовка/, но се очаква в скоро време предметът да стане задължително избираем. Оценките са качествени, изразяват се в тихо примлясване или беззъба усмивка, и количествени като се следи тежестта на напълнените памперси и отскока на стрелката на кантара. Основните принципи, които са ръководещи в тази дейност са „повторението е майка на кърменето“ и „колкото повече, толкова повече“.

» В качеството си на HR със сериозни проучвания в областта бих могла отговорно да заявя, че Кърменето е възможно най-успешния Тийм Билдинг.

» С опита си на медицинска сестра мога да кажа, че кърменето и по точно бялото течно вещество което лекарите наричат „майчино мляко”, е напълно безопасно универсално средство за предпазване от всевъзможни болести, по настоящем така и в дългосрочен план. Няма минимална и максимална дневна доза, няма нужда да се предписва на рецепта, не предизвиква нежелани ефекти и не води до алергични реакции, не се прилага инвазивно, а винаги само перорално и екстемпоре и то само по желание на пациента. Едни от малките недостатъци са, че води до силна зависимост, пристрастяване със силно изразен абстинентен синдром.

» Изхождайки от професионалния си опит като езиков учител и филолог, съдя, че езикът, на който се осъществява общуването в комуникативната ситуация, наречена кърмене, е универсален за всички участници в общуването. Изразните му средства са от различно естество – вокални, жестови, мимични, в редки случаи и писмени (за възрастовата група над 6г) – което в комбинация ги прави универсално разбираеми навсякъде по света. Значението на този тип комуникация не е обвързано само с прякото смислово значение и независимо от езика-носител се отличава с богатството на емоционални и изразни средства, присъщо на непреходната класическа литература.

» В качеството си на застрахователен експерт, ви уведомявам, че най- добрата семейна застраховка е – Кърмата.
За майката, покрива следните рискове:
–  напълняване, следствие периода на бременност.
–  остеопороза
–  рак и др.
За бащата, покрива риска от:
–  излишни харчове и тичане до аптеката за АМ,
–  временна загуба на трудоспобност, /следствие нервна криза на първия застрахован, поради липсата на пролактин/ и др.
За бебето/бебетата покритите рискове са основно:
– загуба на телесно тегло
– липса на емоционална стабилност и др.
Това което предлага само и единствено нашата застраховка-  Кърма е специалната клауза за естествена имунизация, която не се предлага от нито един друг продукт на застрахователния пазар. Застраховката се сключва върху живота на две или повече лица. Възрастта и социалното положение на застрахованите не се взима под внимание.
Тази застраховка не покрива умишлени действия на един от застрахованите, с цел да ощети другия, лишавайки го от правата му произтичащи от общите условия.
Срока на застраховката се договаря м/у самите застраховани и зависи само от техните желания и потребност.
Категорично не се допуска някое от условията по настоящия застрахователен договор, да се влияе от обществено или роднинско мнение и вмешателство.

» И аз като банков служител, съдя, че промяната в лихвените проценти не се отразява на кърменето, но ако редовно и без закъснение се погасяват вноските, със сигурност кредитоискателят ще получи отлични условия.

» Изходжайки от професионалния си опит като бизнес анализатор, вярвам че сезонността рядко или по-скоро не оказва влияние върху стоковата наличност от кърма. Продуктът се предлага в равномерни количества през цялата година, като за стимулиране на търсенето могат да се промотират различни похвати – напр. дискретно кърмене навън, кърмене през нощта, кърмене на поискване и т.н.
Интересни резултати се наблюдават при потребители, които са добили продукта при еднакви равни условия, но с леки нюанси – оранжев отенък на бебешката кожа, ако производителя е консумирал повече моркови; пикантен вкус, ако кърмата е набавена след обилна употреба на чесън и т.н.
За конкурентните продукти на пазара, мога да кажа, че потребителя е изключително добре ориентиран в потребностите си и желанията си и ако производителя счита, че търсенето и предлагането са в границите на нормалното за двете страни, алтернативните продукти губят своята стойност / значимост за периода на отношения производител-потребител.

» Изхождайки от моя опит на трансфузионен хематолог мога смело да заявя – кърмата е универсалната и идеалната „бяла кръв“, която е абсолютно подходяща да се прелива на пациентите,независимо от тяхната кръвна група! Показва абсолютна съвместимост при всички тестове „in vitro“ и“ in vivo“, никакви отрицателни  ранни или късни пострансфузионни реакции, винаги може да се намери и достави точно навреме от млечната банка, не се нуждае от допълнително затопляне – тя си е с идеална температура! Нито има риск от нарушаване на стерилноста на сака или от отворена система. След трансфузията пациента е във видимо подобрено общо състояние, доволно и щастливо настроение!

» Изхождайки от професионалният си опит на ръководител проекти, съдя че кърменето е единственият проект, който абсолютно изцяло, в срок и без разходи за допълнителни ресурси задоволява спецификацията и изискванията на клиента (бебето) и подсигурява растежа на бизнеса му (коремчето му) и емоционлната му удовлетвореност. Поради срочността на изпълнение на поетите ангажименти от изпълнителя (майката) не се налага разходи за допълнителен ресурс (АМ) и всички дедлайни са спазени. От своя страна поради доволството на клиента (бебето) , изпълнителя (майката) получава ежечасно бонуси под формата на гукания и бебешки усмивки в съчетание с нежен гуш.

» Изхождайки от опита си на консултант по управление на качеството и HACCP, смея да заявя, че кърмата има изключително високо качество, което се доказва чрез непрекъснат мониторинг и тестване на контролни проби през неопределен период от време, но задължително от 3 до 7-8 пъти в денонощие. Кърмата притежава отлични вкусови качества, което се демонстрира чрез доволни усмивки, мъркане, сумтене и примляскване от страна на потребителите, които много често заспиват доволно още по време на храненето. Освен това кърмата отговаря на всички международно приети изисквания за безопасност, хигиена и здравословност на храната.
Поради строго специфичния начин на производство, се елиминират рисковете от неритмичност в доставките на суровина, влиянието на околната среда, температурата, влажността на въздуха, надморската височина и климатичните условия.
Доставката е пряко обвързана с търсенето и организирана така, че винаги отговаря на всички заявки, независимо от техния брой и часа на подаването им.
Опаковката е уникална, нечуплива, неотделяща опасни вещества и незамърсяваща природата. Тя създава отлични условия за съхранение на кърмата, като същевременно поддържа необходимата температура, така че кърмата винаги да бъде готова за употреба, без да се налага загряване/охлаждане и без да се нарушават качествата й. Това прави кърмата много подходяща за употреба както у дома, така и на път, на почивка, на пикник.
» Кърмата е единствената позната храна, която не може да се вкисне, развали или изветрее. Нито пък може да бъде изядена от домашния Ви любимец.
Срокът й на годност е практически неограничен. От този вид хранене не остават опасни отпадъци, което спомага за опазването на околната среда.

» От позицията на дентален лекар убедено мога да заявя,че количеството и качеството на кърмата в парка не се влияе от увисналите ченета на зяпачите .

» Изхождайки от опита си при пряка комуникация и обслужване на клиентите, мога да добавя, че кърмата се оценява изключително добре (по данни от последното проучване удовлетвореността на клиентите)!
Въведените уникални системи на логистика и дистрибуция на готовия продукт, а именно „Индивидуален доставчик за всеки клиент“ и „Just-in-Time“ дават възможност за индивидуален подход към всеки клиент, включващ: постоянен пряк контакт, установяване на график на доставка, количество и качество на продукта спрямо индивидуалните нужди на всеки клиент, и разбира се – възможност за светкавична промяна на график, количество или качество при необходимост.
За високото качество на продукта и на съпътстващото обслужване на клиентите говори факта, че до сега не е имало нито една рекламация!
Без да навлизам допълнително в детайли от проучването, само ще спомена, че кърмата беше оценена от клиентите с най-най-високите оценки: щастливи беззъби усмивки (е, тук-там има и зъбчета ) и доволно мънкане, предшестващо блажено заспиване на гърда.

» А аз като ядрен физик мога да кажа, че атомите и молекулите, съставящи кърмата спомагат за образуване на нови клетки, чрез делене на ядрата на клетките на бебешкия организъм, с цел растеж и качване по килограм телесно тегло на месец, което е извън всякакви таблици, надлежно намиращи се при педиатрите.

» Изхождайки от опита си в областта на международните разплащания мога да заявя, че предвид високата степен на доверие между наредителя и бенефициента, кърменето остава най-бързият, евтин и сигурен трансфер:
* не е необходима инвестиция в специализиран софтуер и хардуер (в общия случай, възможни са единични изключения)
* в повечето случаи не е нужно специализирано обучение на контрагентите
* мигновена рекация при подаване на заявка от страна на бенефициента – не е необходимо депозиране на предварително съгласие за незабавно инкасо
* без разноски за двете страни
* липса на рекламации
* онлайн обслужване без почивен ден, 24/7
* винаги доволни клиенти

» Като еколог, кърменето има КПД 99,999999% за околната среда:
* безотпадна екологично чиста технология основана на разход единствено на
самовъзстановяващи  и самовъзпроизвеждащи ресурси (храна),
* не изисква разход на гориво и ел.енергия
* емисията на СН4 и СО2  и влиянието върху климата са стотици пъти по- малки, в сравнение на същите при добив и доставка на кравето мляко Тип АМ
* не изисква обработка, опаковка и транспорт
* усвоява се почти на 100% от краен потребителя

» Като филолог не ме оставя на мира въпросът „Какво е искал да каже авторът със своята литературна творба и в какво се крие тайната на успеха?“. Защото все пак имаме случаи на различни жанрове – и къси, плоски разкази, и широки, необхватни епоси, имаме случаи на различни епохи и различни стилове (документирани са дори случаи и на едновременно писане на два романа), а резултатът винаги е бестселър.
Успехът може би се крие в това, че авторът заобиква все повече своя литературен герой и както става при най-добрите лит. произведения, литературният герой заживява свой собствен живот и всъщност той води автора по понякога трънливия път на творбата, като му сочи нужните езикови похвати. Авторът от своя страна борави умело и с двете изразни средства- метафората и хиперболата се редуват в постоянна градация до постигането на хармоничен баланс. Тавтологията тук не дразни, дори напротив- показва умението на автора да се вслушва в нуждите на героя.
В заключение бих искала да добавя, че не е изключено легендата за силата на Крали Марко да лежи на реални факти и събития.

» Като магистър по икономика на транспорта и работата ми куриерска фирма, съм на мнение, че времето от поръчката на стоката (кърмата) от клиента, до доставката и, се класифицира като услуга „супер експрес“. В този случай, услугата е безплатна поради ВИП статута на получателя. Получателят е известен със своята раздразнителност и споделяне на мисли на висок глас, ако пратката се забави и не се достави в рамките на минута, две… Да не забравяме, че точно този клиент е основния консуматор, от който зависят оборота и работата на куриера.

» От професионалната позиция на куклена актриса, мога смело да твърдя, че най-добрата и забавна пиеса за деца е кърменето – близък и непрекъснат зрителен контакт с публиката, приятно развлечение с щастлив край без специална нужда от сценично осветление, музикално оформление, от допълнителен реквизит и входни билети.

Добавете и вашия професионален опит 🙂