Tag Archives: родилен план

План за раждане

Добре дошли в магазина. Ето ви хляб, две кофички кисело мляко и щафета салам. Не искахте бял хляб? Изобщо не искахте да купите тези продукти? А, съжалявам, това са стандартните ни покупки. Ако искахте да купите нещо друго, трябваше да ни кажете по-рано. Сега вече е късно.

Допада ли ви това отношение? Не? Мислите, че човек трябва да има избор? Така е. А в случая става дума не за някакви си покупки, а за раждането на вашето дете, очаквано и носено девет месеца под сърцето ви, и начинът, по който искате да протече появата му на бял свят.

За доста хора в България, включително майки, акушерки и лекари, нещото, наречено „план за раждане” вече не е някаква екзотична приумица. Напротив – това е нещо, което всички бъдещи родители трябва да обмислят и да обсъдят с акушерката и лекаря си доста време преди да тръгнат за родилния дом.

Какво значи „план за раждане” или „родилен план”? Това е вашата представа и желание как да протече раждането по оптимален за вас и бебето начин, писмено изложена и по възможност предварително дискутирана с персонала, който ще ви изражда. Не е нещо задължително, но може много да помогне, за да обясните и предадете по-добре желанията, чувствата и очакванията си, както и да задавате въпроси и да научите повече за предстоящите ви събития. Има толкова много опции, които трябва да се обмислят предварително, че може да е повече от добре да не оставяте това за момента, в който постъпвате за раждане и ви поискат да подпишете Информирано съгласие на пациента.

  • Как бихте искали да протече раждането?
  • Какво мислите за медикаменти и упойки по време на раждането?
  • Как се чувствате относно медицински интервенции преди в хода на раждането?
  • Какво, ако се наложи цезарово сечение?
  • Къде е мястото на партньора ви, докато раждате?

На тези и други въпроси можете предварително да отговорите в родилния си план, като го адаптирате към вашите желания.

Всеки план за раждане е личен за конкретната родилка. Той зависи не само от нейните желания и очаквания, но и от здравното й състояние, както и това на бебето, а също и от възможностите на болницата, която е избрана за раждането. Няма общовалидни правила – това, което е добро и ще свърши работа за една жена, няма да е безопасно и подходящо за друга. Затова – отделете време и предварително проучете какво е възможно и подходящо за вас и вашето бебе.

Не съм медицинско лице. Какво ще стане, ако някое мое желание в плана за раждане навреди на бебето ми или мен?

Планът за раждане е примерен текст, който дискутира желанията и очакванията ви, като се имат предвид нормално протичащо раждане и само най-често срещаните усложнения (като нуждата от цезарово сечение по спешност). Понякога не е възможно планът за раждане, който родителите са съставили, да бъде следван – може да има спешно състояние или да възникне нужда от намеса, която е в разрез с изявените желания. Важно е обаче във всички други случаи желанията ви да са ясно заявени и по възможност следвани. Планът за раждане не е легален документ и не може да отмени процедури, необходими по медицински показания.

Ако занеса такъв родилен план, акушерката ми/лекарят ми няма ли да се засегне, че оспорвам компетенцията й/му?

Всеки лекар и акушерка са различни, но повечето ще се радват, че взимате активна страна и се интересувате повече от раждането си – това не е нещо, което засяга само бъдещите родители или да е работа само на персонала в болницата. Едно раждане в идеалния случай е работа в екип, чиято цел е да помогне на бебето да се появи на бял свят по начин, най-добър за него и майката. Затова повечето акушерки и лекари ще отделят време да дискутират заедно с вас планът ви за раждане и нещата, които са важни за вас и семейството ви.

Вече казах на лекаря/акушерката как искам да протече раждането ми, това не е ли достатъчно?

Устното упоменаване може да не стига – в предродилна и родилна зала може да има много други хора от персонала, както и други родилки, всяка със своите желания. Освен това, никога не знаете кой ще е в болницата, като раждате с дежурния екип на смяна. Затова е добре да носите със себе си родилния план – обичайно дори при бързо протичащо раждане има достатъчно време да се обсъдят моментите от него, които са най-важни за вас.

Какво ще стане, ако си променя мнението в хода на раждането и например реша, че искам обезболяващи, а в плана съм писала друго?

Планът за раждане е примерен набор от вашите желания и предпочитания, не е обвързващ договор, който не ви дава избор. Ако промените мнението си, докато раждате, желанията ви трябва да бъдат уважени.

Ще раждам с планирано цезарово сечение, за какво ми е родилен план тогава?

Много майки смятат, че щом раждат със секцио, план за раждане не им е нужен, но това не е така. В плана за раждане с операция по план или по спешност можете да посочите много неща, включително избор на упойка и дали искате да сте будна по време на раждането, да заявите желание за присъствие на партньора, да отбележите, ако искате да ви дадат да докоснете бебето веднага след операцията, да посочите специфики за храненето на бебето (например ако държите да го закърмите веднага след появата му на бял свят) и т.н. Операцията е нещо, което не е във вашите ръце, но е поне отчасти под ваш контрол, както и нещата, свързани с нея.

Какво мислите, приложим ли е родилният план в българските условия? Аз смятам, че да. Вече няколко жени, които познавам, родиха с помощта на план за раждане и според тях, той наистина е помогнал по-ясно да заявят как искат да се случи всичко. Лично аз нямах писмен родилен план, защото акушерката ми беше достатъчно близка наистина да чува какво искам и да се съобразява с това.

Ако и вие искате да опитате, на вашето внимание предоставям два плана за раждане, които мисля, че са разумни и приложими за тукашните условия и дават възможност да се зачетат желанията на родителите и нуждите на бебето.

Най-кратък и лаконичен план за раждане
Кратък план за раждане
Подробен план за раждане

(Mozilla: след отваряне в нов прозорец дайте Save/Запази като, или с десен бутон върху линка дайте „запази връзката като“)