Tag Archives: синовна преданост

Синовна преданост

В древен Китай живял учен Гуо Жужинг, произхожащ от провинция Фуджиян. Той бил известен поет и отдаден син. След като баща му починал, Гуо дълбоко скърбял за загубата си. Дълбочината на чувствата му го накарала да проучи историята и да намери истински истории за най-добрите примери за синовен респект, показан от предани мъже и жени през вековете. Той подбрал двадесет и четири такива образци и към всеки написал стих, който да възхвали всеки истински пример за синовна почит, а също и разказал историята, която е подтикнала сина или дъщерята към това поведение за пример. Книгата, в която са събрани тези негови творби, се нарича „Двадесет и четири образци за синовна преданост”.

Номер десет от тях е:

Никога не се уморява да храни свекърва си с млякото си: лейди Танг

В династия Танг служащ на име Куи Наншан гледал в семейството си гранд дамата Жанг Сън, прабабата на г-н Куи. Тя била много възрастна и била изгубила всичките си зъби и поради това не можела да дъвче дори мек ориз. Яденето било голям проблем. Лейди Танг усетила затруднението, което свекърва й имала с дъвченето на храната и намерила разрешение, което да поддържа възрастната дама жива и в добро здраве. Всяка сутрин лейди Танг ставала, правела сутрешния си тоалет и отивала да я нахрани с кърмата от собственото си тяло. Възрастната матрона нямала проблем да смели тази храна и така, благодарение на снаха си, въпреки че не можела да яде друга храна, тялото й останало силно и здраво.

Един ден тя заболяла и знаейки, че животът й е достигнал естествения си край, привикала поколенията си наследници в стаята си и им казала: ‘През всички тези години за мен се грижеше снаха ми. Тя се грижеше за мен много добре и съм й дълбоко признателна. Единствено се надявам, че жените на всичките ми деца и внуци ще бъдат толкова внимателни и благовъзпитани в синовната си преданост, както тя беше към мен.’

Когато семейството чуло последните й думи, било дълбоко впечатлено и след това използвали съвета на гранд дамата Жанг Сън за мото на домакинството. Поучението било предавано и ценено от много поколения на семейство Цуей.

Стих в нейна чест казва,

От дълбоко уважение към матроната на семейство Цуей,
След утринния тоалет тя хранеше гранд дамата с мляко.
Такава добрина е трудно да се отплати;
Нека всички поколения да са така добри!


Жена кърми престарялата си свекърва


Статуи, изобразяващи китайски жени, кърмещи възрастните си свекърви. (клик за цял размер)

Дали в резултат на възпятата добродетел на лейди Танг или поради друго, тази практика изглежда е била много разпостранена в древна Азия. Богати семейства наемали жени, които да хранят възрастните им родители с кърма, за да ги поддържат здрави, когато вече не можели да се хранят с друга храна.

Жена кърми свекър си, Haw Par Villa (Tiger Balm Theme Park), Singapore

Друг подобен пример за синовна почит и грижа може да се намери в римската история.

Долното е превод със съкращения от английския превод на оригиналния латински текст, записан от римския историк Валерий Максим в книгата му, наречена „Паметни постъпки и думи на древни римляни”, написана по време на управлението на Тиберий (14-37 сл.н.е.)

Свободнородена жена била намерена от трибунала за виновна и осъдена на екзекуция в затвора. Като влезла там, надзирателят й се съжалил над нея и не я удушил веднага. Дори позволил на дъщеря й да я посещава, но след като била изцяло претърсена, за да е сигурно, че не внася никаква храна, заради очакването затворничката да умре от глад.

Но след като минали дни, той се запитал какво я поддържа жива толкова дълго. След като наблюдавал дъщеря й отблизо, забелязал, че тя вади гърдата си и утолява глада на майка си с кърмата си.

Той докладвал тази необичайна и забележителна гледка пред триумвирата, той на претория, претория – на съдиите; в резултат присъдата на жената била отменена.

Къде ли не прониква пиететът, какво ли не измисля? В затвора тя намерила нов начин да спаси майка си. Кое е по-необичайно и нечувано от това майка да се храни от гърдите на дъщеря си? Това може да изглежда срещу природата, ако обичта към родителите не беше първият закон на Природата.

Същото твърдение важи за пиетета на Перо, чийто баща Мико бил в същото окаяно положение и под стража. Той бил много възрастен, но тя го слагала като бебе на гърдата си и го хранела.

Очите на хората се приковават от удивление, като видят рисунката на тази постъпка и подновяват тази отдавна отминала случка…Това трябва да се случва и в умовете ни и да ни напомни да помним отдавна отминали неща…Други добродетели също печелят голямо възхищение, но пиететът печели също и много любов.


Charity by Bachelier ……………………Roman Charity, Gian Domenico Cerrini

Roman Charity, историята

Roman Charity, галерия с творби от майстори

Ако ви е харесало, вот тук: http://svejo.net/home/link_summary/41037

.