Tag Archives: съвместен сън

Споделено легло и безопасен сън с кърменото бебе: протокол #6 на АМК

Академията за медицина на кърменето (Academy for Breastfeeding Medicine – ABM), е едно от светилата в световен мащаб, когато става дума за златен стандарт в научно обоснованите препоръки за кърмене и лактация. За съжаление, те не винаги реагират бързо, но когато го правят, препоръките им се взимат предвид от здравни работници на местно и национално ниво по света (а някой ден, и у нас).

След дълги години очакване, АКМ излезе с ревизиран протокол за споделяне на общо легло с бебето, как да се минимизират рисковете от СВДС (Синдром на внезапна детска смърт, SIDS) и как се повлиява кърменето от това.

Не мисля, че има много учудени хора, които подкрепят кърмещите семейства – и искрено се надявам новият протокол да помогне на повече семейства да кърмят успешно, съобразно личните си планове, както и да бъдат адекватно подкрепени от здравните работници, които ще се запознаят с протокола.

Особено внимание обърнете на Таблица 2, която в детайли описва как да се спи безопасно с бебето и така – да се насърчи кърменето.

Основните моменти в протокола са:

Споделянето на общо легло с бебето насърчава кърменето да започне,1 неговата продължителност,2–7 както и изключителното кърмене.7,8 Медицински организации и организации за обществено здраве в някои страни имат препоръки против съвместния сън с бебето, позовавайки се на загриженост относно повишения риск от детска смъртност, свързана със съня.9,10 Въпреки това, споделяне на леглото може да представлява риск само при опасни обстоятелства, както е демонстрирано от епидемиологично проучване (Таблица 1).11 Ние се стремим да изясним наличните понастоящем доказателства относно ползите и рисковете от споделяне на общо легло и предлагаме препоръки, основани на доказателства, които насърчават здравето на бебетата и майките чрез увеличаване на продължителността на кърменето.12 Препоръките в този протокол се прилагат за диади майка-бебе, които са започнали кърменето и се намират в домашни условия и не са предназначени за употреба в болници или центрове за раждане.

Споделянето на общо легло е силно свързано с продължаване на кърменето. Източник: Ball et al., 2016.

Фотография: Катрин О'Донъл
Фиг.1 Фотография: Катрин О’Донъл

Кърмещите майки заемат характерна позиция, докато спят (Защитно С или свито гушкане), в която с позата на тялото си правят безопасно пространство за бебето да спи. Ръката на майката е над главата на бебето, което му пречи да се движи нагоре в леглото към възглавниците, а коленете й са прибрани под краката му, за да му попречат да се движи надолу по леглото. Бебето е позиционирано, легнало по гръб, върху плоския матрак за сън, и до гърдите на майката за лесно хранене.

В сравнение с кърмачетата, които спят сами, кърмачетата, които спят в близост до гърдата, прекарват по-малко време на етапи 3–4 (дълбок) сън и повече време на етапи 1–2 (по-лек) сън, улеснявайки бързото събуждане на бебето и прекратяването на сънните апнеи. Допълнителното време, прекарано в хранене чрез сън в близост до гърдите, в сравнение с по-малкото време за хранене, когато спи отделно, може да повлияе на епигенетичните отговори на стреса при кърмачето чрез възможното влияние на майчината грижа за регулаторните реакции на бебето.

Таблица 1. Опасни рискови фактори или обстоятелства по време на споделяне на общо легло

Това са фактори, които увеличават риска от СВДС и фатални злополуки при сън, самостоятелно или в комбинация със споделяне на леглото.11,26,41,42
 • Споделяне на диван със спящ възрастен („споделен диван“)
 • Бебе, спящо до възрастен, чиито възприятия са нарушени от употребата на алкохолa или наркотици
 • Бебе, спящо до възрастен, който пуши
 • Бебе, спящо по корем
 • Кърменето изобщо не е започвало
 • Споделяне на кресло със спящ възрастен
 • Сън на мека повърхност
 • Преждевременно раждане или ниско рождено тегло
Таблица 2.  Елементи на съвети за безопасно споделяне на легло, по ред на важност
1. Никога не спете с бебето на диван, фотьойл или неподходяща повърхност, включително възглавница  (ниво 3).11
2. Слагайте бебетата да спят далеч от хора с възприятия, нарушени от употреба на алкохол или наркотици (ниво 3).11
3. Слагайте бебетата за сън, легнали по гръб (ниво 3)11 (ниво 4)43 (ниво 5).44
4. Слагайте бебетата да спят далеч от вторичен тютюнев дим и далеч от обгрижващ ги човек, който редовно пуши (ниво 1)28 и далеч от дрехи и предмети, които миришат на дим (третичен тютюнев дим) (ниво 5).45 (В случаите, когато майката пуши, това няма да бъде възможно).
5. Леглото трябва да е отдалечено от стени и мебели, за да се предотврати заклещването на главата или тялото на бебето (ниво 1).46
6. Повърхността на леглото трябва да е твърда, точно както при бебешкото легло (ниво 3),41 без дебели завивки (т.е. юргани, олекотени завивки, възглавници, или други предмети, които могат да причинят случайно покриване на главата и задушаване. 
7. Бебето не трябва да бъде оставяно само на голямо легло  (ниво 1).47
8. Възприемане на поза С („Свито гушкане“), с главата на бебето срещу гърдата на възрастния, краката и ръката на възрастния, извити около бебето, бебето по гръб, далеч от възглавницата, е оптималната безопасна поза за сън (Фиг. 1) (ниво 4).48,49
9. Няма достатъчно доказателства, за да се направят препоръки относно много хора, споделящи общо легло, или къде да се намира бебето в леглото по отношение на двамата родители, при липса на опасни обстоятелства.50,51 Всяка общност трябва да отчита културните обстоятелства, уникални за ситуацията й, по отношение на условията за сън.

 

Таблица 3. Стратегии за минимизиране на риска за семействата, в които споделянето на легло е с високорисково

Това са фактори, които увеличават риска от СВДС и фатални злополуки при сън, самостоятелно или в комбинация със споделяне на леглото.11,26,41,42
 • Повишена промоция и подкрепа на кърменето (ниво 1)12,42,52 (ниво 3).52
 • Направление за спиране на тютюнопушенето и лечение за употреба на алкохол и / или наркотици (ниво 1)28 (ниво 3).11
 • Подобрени, многократно повторени мултимодални съобщения по отношение на рисковете от споделяне на диван, легло при наличие на опасни фактори, включително сън до възрастен с увреждени възприятия и избягване на тютюнев дим.
 • Текстовите съобщения и електронната поща, включително използването на видео и социални медии, могат да бъдат полезни, ако са достъпни за родителите (ниво 2).34,53,54
 • Бебешки кошчета, допрени до леглото на възрастния, без решетка помежду им или специални кошчета, поставени в леглото на възрастния (e.g., Pēpi-Pod®wahakura) могат да бъдат обмислени (ниво 2).1,55
 • Наблягане на споделянето на стая, където и когато не може да се извърши безопасно споделянето на общо легло. Да се вземе предвид значението на участието на партньора и другите подкрепящи хора, участващи в дейностите около съня на бебетата.

Концепцията за „сън на гърдата“ беше предложена да опише биологично базиран модел на постоянен контакт между майката и бебето, започващ веднага след раждането, при който сънят и кърменето са неразривно комбинирани, като не се предполага, че няма опасни рискови фактори.15,64 Описана в култури по света, майка и кърмачето, спящо на гърдата, се кърмят често през нощта, докато лежат заедно в леглото, а до сутринта майката може да не помни колко пъти е хранила или за колко време.74 Концепцията за сън в непосредствена близост до гърдата признава критичната роля, която играе непосредственият и продължителен контакт с майката за подпомагане на установяването на оптимално кърмене63,75,76; и признава, че поведението и физиологията на диадите, практикуващи сън в непосредствена близост до гърдата, могат да се различават от тези на некърмещи диади, споделящи легло, което означава, че оценките за безопасност за споделено легло и кърмене, спрямо хранене със заместители на човешка кърма, вероятно изискват различни подходи.4,21,77,78

Когато кърмещите майки спят с бебетата си, те ги предпазват от потенциални физиологични стресори, включително покриване на дихателните пътища и прегряване чрез характерното им положение за сън (свити около бебетата, създавайки ограничено пространство за сън с телата си), известно като поза С48 или “Свито гушкане”49 (Фиг. 1). Те са постоянно нащрек чрез микроразбуждания, което поощрява редовни разбуждания на бебето през нощта.21,78–80 В две малки видео изследвания майки, които никога не са кърмили, са наблюдавани да проявяват това защитно поведение по-рядко.78,81

В заключение: всички семейства трябва да получат адекватни съвети за безопасния сън с бебето.

Цялото проучване на АМК можете да прочетете тук (EN)